25 mei 2018

GDPR

15 juni 2017

We are Moving!

05 januari 2015

125 jaar STROBBE


nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van onze acties, vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Dit is de website van Drukkerij Strobbe Bvba
Ons postadres is


Kasteelstraat 1 - 8870 Izegem

Ons BTW-nummer is BE402.756.767


Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.


Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Op deze site (www.strobbe.be) gebruiken we geen cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert.
Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.


We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.


Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?


Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren per e-mail: info@strobbe.be


Over communicatie per e-mail:

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Over communicatie per brief:

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.


Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.


Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid".


Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons "privacy-beleid", neem dan contact op met info@strobbe.be